Els Serveis Socials es traslladen al primer pis de la Casa de Cultura (Av. del Pelegrí, 8)

Notícies Notes de premsa

Tossa aprovarà un pressupost de més de 12,5 milions d’euros per a l’any 2020· Prop de 800.000 euros es destinaran a inversions

Tossa de Mar, 12 de febrer de 2020.- L’Ajuntament de Tossa té intenció d’aprovar aquest dijous el pressupost per a l’any 2020, que ascendeix a 12.677.820 euros. D’aquests diners, 765.790 euros es destinaran a inversions. Entre les principals inversions hi ha part del pagament de la compra del terreny de Can Truges per fer-hi un aparcament de 500 places (500.000 euros); la restauració de l’àpside de l’església de la Vila Vella (104.320 euros); la rehabilitació de diversos equipaments culturals (69.000 euros); o la rehabilitació del Casal de Joves (11.130 euros).

 

Pel que fa a despeses corrents, destaca la recollida de residus i vidres (1.463.130 euros); la neteja viària (623.770 euros); la promoció turística (273.730 euros); les reparacions a les instal·lacions esportives, culturals i educatives (70.000 euros); l’arrenjament de carrers (53.700 euros), o el manteniment d’enllumenat (51.600 euros).

 

El regidor d’Hisenda, Joan Antoni Hervías, afirma que “es tracta d’un pressupost molt tècnic a causa de les obligacions reconegudes amb les que ens hem trobat, però l’objectiu principal és donar cobertura a totes les necessitats de la població”.

 

 

Comparativa Pressupostos

 

CAP.

INGRESSOS

2019

2020

1

Impostos directes

6.221.000  

     6.340.710

2

Impostos indirectes

200.000  

         245.690

3

Taxes i preus públics

2.817.600  

     2.907.580  

4

Transferències corrents

1.911.100  

     2.064.190  

5

Ingressos patrimonials

731.100  

           771.980  

7

Transferències de capital

0

           38.090            

9

Variació de passius financers

500.000  

         309.580  

 

TOTAL INGRESSOS

12.380.800  

   12.677.820  

 

 

 

 

CAP.

DESPESES

2019

2020

1

Personal

4.784.000  

     4.973.820  

2

Béns corrents i serveis

5.593.100  

     5.992.780  

3

Interessos

51.400  

           33.080  

4

Transferències corrents

221.000  

         235.180

5

Fons de contingència

0

               0        

6

Inversions

998.100  

         765.790  

7

Transferència de capital

0

               0  

9

Variació de passius financers

733.200  

         677.170  

 

TOTAL DESPESES

12.380.800  

   12.677.820